Bohemie – cesta do ráje

MY JSME TI, KTEŘÍ TVOŘÍ SVĚT

MUŽ SYN A DĚD

VE ZVUCÍCH LUČNÍCH TVORŮ

V PROSTORU STATKŮ DVORŮ

 

JSME TI, JENŽ HLEDAJÍ ZÁŘI V NOCI

V PŮLMĚSÍCI BEZ POMOCI

SLEPÍ K SLUNCI, NEVIDOUCÍ

BLOUDÍCÍ A PŘECI JDOUCÍ 

 

BOHÉMY JIŽ NEJSME, BARDI SE ZTRATILI

A HLOUPOSTMI NÁM TO SPLATILI

VŠE UKRYLI V DUŠI ČLOVĚKA

A TAK NÁM V DUŠI KVETE TOUHA ODVĚKÁ

 

BÝT BOHU MILÝ

ZAČÍT PÍLÍ

ZPÍVAT, TANČIT, TVOŘIT RÁJE

TVÁ DUŠE, BARDE, ZNÁ JE

 

ZTRATIL JSEM JIŽ DÁVNO HLAS

NEVÍM, JAK VYPADÁ ZRALÝ OBILNÝ KLAS

TICÍSE KILOMETRŮ OD DOMOVA

STÁLE HEDÁM ZNOVA A ZNOVA

 

MATKU ZEMI, OTCE RODU

PĚJI NA VÁS STÁLOU ÓDU

CESTA DOMŮ ZA SVÍTÁNÍ

POUHÝ SEN, JEN ZBOŽNÉ PŘÁNÍ

 

 

Krajané a vzácní sousedé!

 

Z daleké země posílám tento odkaz, že je možné předejít katastrofě a vykročit k jistotě, že jdeme správnou cestou. Cestou k zlatému věku člověka. Každý muž má v sobě Barda. A když dneska slyšíte, co všechno špatného se má stát a že prý dokonce bude hlad a nebude práce a vše se zhroutí, tak mnohý Bard se přitom hroutí

Jak ochránit svůj rod? Své děti svou rodinu? A co udělat pro svou BOHYNI abych ji uchránil? Mnoho obav a myšlenek bez odpovědi a kostel nepomůže – není to jako při zpovědi. Zde ti, BARDE, neporadí ani do černa oděn ten, jenž má v duši prázdno – kazatel bez poznání pravdy odvěké

Co tedy dělat v dnešní obtížný to čas?

Ach, BARDE, jak poradit duši tvé v tento moment – ne jiného to dne.  Řešení  je obnovení BOHEMIE a spojení se s matkou přírodou, pochopení. že každý BARD je tady proto, aby ochránil svůj rod. A to je možné jen tak, že  živou duši žijícím člověkem se BARD musí stát. Ne otrokem korporací, kde se rozum ztrácí v práci bez cíle a bez vlastní píle.

Dovolte mi, bratři bardi, abych prapor pozvedl a vás všechny vyvedl až do BOHEMIE.

A vy, bohyně, co říci vám v samotě bez vlasti, bez rodiny, však s touhou v srdci změnit svět? Začínám sázet stromy. Musíme pomoci plicím matičce Zemi a díky tomu pomoci těm, kteří cítí, že patří do BOHEMIE. Dovolte, mi – matky dívky ženy – vás pro BOHEMII rozechvět.

 

ŽENY, JSTE VŠECHNY BOHYNĚ. JEN DÍKY VÁM A VAŠIM DUŠÍM, RODÍ SE NOVÍ LIDÉ.

 

My bardi jsme vždy milovali naše bohyně láskou, která  nemá konce, a proto společně s vámi jsme tvořili BOHEMII – abychom byli společně  BOHU MILÍ.

A na to nejsou nutné kostely a ani hloupé bezduché fráze a už vůbec ne politici, kteří jsou bezradní v reálném řešení dnešní situace.

Vám, ženám a dívkám – růžím našich srdci, je nutné říci: milujeme vás, i když to někdy není vidět. Neb svět mnohým z nás zatemnil rozum a tvůrčí potenciál nám uzavřeli do komůrky, kde jsou jen samé ismy

Bardi, přátele a bratři, mocní stávajícího řádu věcí nám neříkali pravdu o našich bohyních a našem světě. Pravda je takováto:

 

  1. Materiální vnímání světa ztrácí totiž sílu hlavně proto, že každý podvědomě tušil, že je hloupost, aby hmota byla první. Nemůže totiž existovat výrobek, pokud neexistuje jeho prvotní návrh ( myšlenka na to,  jak to bude fungovat a jak vypadat, je vždy první ).
  2. Bez všehomíry není život ( vše v univerzu má svou míru ). Každý člověk, každá živá duše má všehomíru obsaženou ve své duši, jelikož všehomíra je obsažena ve všem.

 

Bez těchto dvou základních pochopení nedokážeme docílit změnu myšlení.

Omlouvám se vám, naše bohyně, bloudili jsme tisíce let, mysleli jsme si, že nám patří svět a ouha – jaká to chyba byla, že jsme zapomněli na naši matku “Matičku naši zemi“. A také na vás, Bohyně, na vás jsme zapomněli. A jako tupci jsme se klaněli zlatému teleti. Spokojili jsme se s tím, že prý stačí jen bůh otec a jeho syn, však na boží matku nemysleli jsme!

A jak to dopadlo, je možné vidět dnes – kam to hlavy rodu dovedli. Do propasti bezradnosti. Ano, bez pomoci našich úžasných žen a dívek nemáme šanci učinit změnu, která je nutná, abychom zachránili děti a abychom vytvořili společně úžasný krásný svět.

Co za změnu – mám tu drzost sobě vlastní (mimo domov však stále spojený s mou vlastí) navrhnout?

OBNOVENÍ BOHEMIE a to jak na hmotné, tak i duchovní úrovni.  Ať srdíčko vysloví to, co rozum není schopen nikdy zastavit. Slova plná citu a vnitřní touhy vám, Bardi, a vám, Bohyně, přináším.

Jak dojít až do rajské zahrady, kde člověk má vždy jen úžasné nápady na své duchovní cestě životem? Staňme se tvůrci našich zahrad a farem. Budeme společně budovat společenství BOHEMI.

 

Jak toho dosáhneme?

Dojít do ráje je možné jen pokud přijmeme to, že peníze jsou jen oběživem a zdrojem energie, který nám všem dává možnosti k vlastní tvorbě.  My, Bardi a básníci všech časů a zpěváci života, tvoříme ráj pro naše vesmíry – naše drahé ženy, dívky, bohyně a pro naše děti – naši budoucnost.

Bratři a bohyně BOHEMIE, otvírám vám cestu do ráje. Ale ne, že jenom maluji vizi, či  představuji sen všech generaci rodičů a prarodičů. Ne, že jenom ukazuji mlhovinu nesplněných přání. Předkládám vám všem reálnou TOUHU A JISTOTU NOVÉHO SVĚTA TOUHU A JISTOTU SPOLEČENSTVÍ probuzených živých lidi. Dovolte mi vyvést vás všechny z dluhových pastí dnešní otrokářské společnosti a společně tvořit cesty, které nás všechny dovedou až do ráje.

Vyvedu vás všechny z Babylonu zástupného náboženství a neosobní filozofie. Je nutné, abyste dostali možnost mít jistotu, že vaše cesta je cestou ke skutečného božímu království zde na zemi! A to hned v tomto okamžiku! Ne zítra, či za sto let, ale hned dnes v ráj dokážeme změnit tento svět. 

 

A jak je toho možné dosáhnout?

Již dneska existují cesty k vytvoření ráje zde na zemi. Někteří probuzení již pracují na tom, aby ochránili svůj dům (svůj hrad)  nebo svou zahrádku a každý má šanci se přidat na tuto cestu obnovení vztahu s všehomírou s Bohyni Zemí a v obnoveni vztahu mezi mužem bardem a ženou bohyni. Zakládají se rodové farmy, věci se zjednodušují a více sil se věnuje tvoření ve společném úsilí a na společné cestě do ráje.

RODINO JSTE MÝM RODEM. MOJÍ VLASTÍ JSTE. BOŽÍ BOJOVNICE  A BOŽÍ BOJOVNÍCI, vy jste potomci Jana Husa –  člověka, který za změnu až na hranici došel. My všichni Slované i Keltové jsme spojení.

 

KTOŽ JSÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI A ZÁKONA JEHO…..

 

Všichni jsme úžasné nadané bytosti, všichni máme v duši boží část. A pamatujme, že ten, kdo hledá, nalezne a ten, kdo klepe, tomu bude otevřeno.

 

Jak se to stane?

Zanedlouho se objeví projekt zajištění zdrojů na život pomocí toku energie a možnosti být součástí občanské banky, která byla založena pro potřeby každého člověka, který se rozhodne odejít ze světa dluhu a vydírání.

V tomto systému jsme jen otroky korporací, které od nás potřebuji pouze naši energii, naši víru a které pěstují podivnou spravedlnost. Ten, kdo je aktivní, je trestán daněmi a platí závratné poplatky a ten, kdo pasivně sedí a nic nedělá, z toho získává své velké zisky. Musíme zastavit moc korporací, které dneska hrají hry tak tajemné, že i státy spadly do dluhové pasti těchto mezinárodních korporací, které po staletí ovládají svět. Proto až dostanete zprávu o možnosti mít pravidelný příjem, který vám umožní vytvoření ráje na zemi, přijměte tuto vizi “nového světa“ jako vizi zcela reálnou.

 

Cesta je připravena. Bardi a Bohyně, jste očekávání v Bohemii.

S láskou dokážeme změnit svět. Bude předložen projekt občanské banky, která nefunguje na úrocích, ani na žádných poplatcích a neprofituje dokonce ani z úvěrů, které poskytuje bez úroku. A aby toho nebylo málo, tak ještě platí každý měsíc rentu svým členům a to pro všechny členy jeho rodu od narození až do hrobu. Měsíční renta bude vyplácena živým lidem.

 

A co za to?

Jen prosím o to, aby každý muž vedl svoje děti k tvoření nových rájů. A každou bohyni – dívku či ženu – prosím o to, aby rodily bohy a bohyně zde na zemi a učily nás všechny o dobrotě boha, který nás k dokonalosti všechny stvořil a každému kousek sebe nechal. Díky tomu můžeme i my tvořit ráje zde na zemi

 

Děkuji, děkuji, děkuji

Santa Leon

 

VŠE V NOVÉM SVĚTĚ MÁ SVŮJ ŘÁD

PROTO MY, TEMPLÁŘI, SE BUDEME ZA VŠECHNY LIDI ZASE PRÁT   

OCHRÁNCI VÍRY V BOŽÍ RÁJ

NÁS VŠECHNY TEMNÉ SÍLY ZNAJ

 

CHLADNÍ JSOU TECHNOKRATI

ČAS SE ZASE KRÁTÍ

NA CESTĚ SPASENÍ

HLEDÁME SPOJENÍ

 

NA BOHY A JEJICH CESTY DO RÁJE

UŽ I TVÁ DUŠE POZNÁ JE

TY ÚŽASNÉ CESTIČKY

DO NAŠÍ KRÁSNÉ DUŠIČKY 

 

 

 


 

 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
5 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Lubomír Tomiška
Lubomír Tomiška
2. 5. 2020 13:18

E-Koruna se tím zabývá a už nějakou dobu údajně vyvíjí aplikaci ke spuštění projektu. Je potřeba, aby se tam dostalo co nejvíc našich ne korporátních obchodů.

Kiu Kondukas
Kiu Kondukas
2. 5. 2020 10:52

Nejen hezky napsané. Kdo přemýšlí pochopí. Vím ,že máte rád, když se lidé přesvědčí sami a hledají pravdu. Dlouho vás sleduji a máte můj obdiv a respekt. Moc mne potěšila zpráva, že jste začali na tomto projektu spolupracovat. Držím palce a těším se na plné zveřejnění. Já osobně mohu prohlásit, že se cítím být svobodným živým člověkem a již rok jsem podporovatelem tohoto projektu. Je to správná a velká myšlenka. A myšlenka je vždy před hmotou. Kiu

PePes
PePes
28. 4. 2020 8:34

Velice hezky -poeticky – napsána moudrost prověřená generacemi, že budoucnost lidí je v jejich vzájemné úctě, počínaje mezi rodiči a dětmi, vycházející ze vztahu mezi mužem a ženou a současně k pokoře k přírodě a mateřské zemi.

Budějčák
27. 4. 2020 19:53

Na začátku článku jsem byl docela “paf” ale od poloviny jsem cítil něco ….a u konce jsem měl chlupy naježené. Lidi, prosím!!! Čtete články do konce a použijte selský rozum. Ten článek psala snad UI, cele je to (můj osobní názor) nasměrovaná cestička pro lidi, kteří jsou prorodiní a topí se v moři informací a desinformací. Já budu vždy budovat pro své děti, pomůžu rodičům a prarodičů. Neodmítnu pomoc sousedům a přátelům….ale NECHCI NWO!!!

Santa Leon
Santa Leon
Odpovědět  Budějčák
28. 4. 2020 0:55

Děkuji pane Budějčak,
Je vidět, že soudců a poradců máme v našem státě ještě dost a skutečně to jsme schopni nějak posunout 😁😁
Bez možnosti vysvětlení a poukázaní a rodinných rad a sněmů bez možnosti si to v klidu probrat rovnou mne chcete nechat upálit a použijete to ze když člověk se snaží nabídnout své vlasti svému národu to nejlepší co ve světě dokázal a co objevil co pochopil poznal a prožil
Pro mne Vaše hrdinně komentáře nic neznamenají promítne pokud mate jiné lepší řešení jak pomoci s této krize prosím napište ho skutečně moc prosím a žádám dejte mne odpověď a hlavně lidem tam u Vás doma dejte odpověď
Jen prosím nebuďte soudcem těm kteří uslyší volání a prosbu a přání touhu po tvoření a zajišťování svého rodu
Vaši laxní odpověď o rodičích a prarodičích je sama sobě světlem
A nemusí všichni na farmy a ani na vesnici ale přesto by jste zůstal u úžasu když by jste se věnoval tomuto tvoření novych zahrad a bozích statku jak by jste se uklidnil
Příteli přeji vše nej a klid
Nejdu Vám noc vzít
Raději přidám než bych si nechal
Váš
Santa Leon

PS LIDI PROSÍM O ODPUŠTĚNÍ PRO PANA S BUDĚJOVIC JEŠTĚ MÁ BÝT HODNĚ POCHOPENO