Výklad V. V. Pjakina na téma globalizace, Globálního prediktoru a postavení Ruska – 1. díl

Tento článek je 1. díl série Výklad V. V. Pjakina. Dosud vyšlo dílů 3

 

Úvodní komentář… Vyjádření Merkelové vůči zemím V4 zní přibližně takto:

  • Buď začnete brát naplno migranty nebo ven z Evropské unie!
  • Přijímání migrantů nemá jinou alternativu!

 

1)  Globalizace, Globální prediktor a skryté řízení světa

Kam spěje naše země? 2. díl

Tento článek je 2. díl série Kam spěje naše země?. Dosud vyšlo dílů 2

 

Na co jsme se neptali a kam jsme se až dostali…

Zásadní chybou většiny našich občanů před vstupem do EU a s tím souvisejícím ad hoc referendem bylo, že se nezajímali o to, jak má vypadat cílová podoba EU. Přečtěte si více o oKam spěje naše země? 2. díl

Kam spěje naše země? 1. díl

Tento článek je 1. díl série Kam spěje naše země?. Dosud vyšlo dílů 2

Stručná rekapitulace nedávné minulosti

Po r. 1989 došlo k zcela přelomovým změnám v naší politice, ekonomice, v sociální jakož i v dalších oblastech. Krátké období (1990 – 1992) lze označit za období určitého tápání při hledání nejvhodnějšího modelu dalšího postupu. Poté již události nabraly značného spádu.
Další směrování ČR a dalších tzv. východoevropských zemí bylo sice neoficiálně, Přečtěte si více o oKam spěje naše země? 1. díl

Faktické dopady ekonomické migrace v ČR – 2.díl

Tento článek je 2. díl série Faktické dopady ekonomické migrace v ČR. Dosud vyšlo dílů 2

3/ V okolním světě přichází do života dosud účelově zabrzděná průmyslová revoluce 4.0 spolu se svými důsledky, které lze zahrnout souhrnně do 5. Kondratěvovy vlny. Přichází tedy robotizace výroby, ztráta pracovních míst pro desítky procent pracovníků v jednotlivých zemích.
Přečtěte si více o oFaktické dopady ekonomické migrace v ČR – 2.díl

Faktické dopady ekonomické migrace v ČR – 1.díl

Tento článek je 1. díl série Faktické dopady ekonomické migrace v ČR. Dosud vyšlo dílů 2

Náš průmysl ale i další odvětví zaostávají po stránce technické a technologické za zahraniční konkurencí, vyrábějí výrobky s nízkou užitnou hodnotou, které pak prodávají za dumpingové ceny. Máme přitom velkou náročnost výroby na pracovní síly. Zaostáváme za světem. Touto cestou nelze pokračovat v epoše přicházející průmyslové revoluce 4.0. Přečtěte si více o oFaktické dopady ekonomické migrace v ČR – 1.díl

O „novém“ státním znaku na reprezentačních dresech našich hokejistů. Jde o likvidaci naší státnosti.

Je zřejmé, že uvedené incidenty směřují k likvidaci naší státnosti salámovou metodou. Je třeba se zabývat i tím, kdo se na nich podílí a vyvodit z toho potřebné kroky. V první řadě v rovině finanční, po řádné úpravě těchto otázek zákonem následně i v rovině právní.

Nechápu, jak je možné, že někdo na změnu znaku v hokejovém svazu vůbec přistoupil. Hokejový svaz přece není vlastníkem tohoto znaku, u kterého budou mimo jiné platit i obdobná práva jako u chráněného vzoru. To přinejmenším. Zkuste měnit třeba při propagaci logo některé z velkých firem, jako je třeba Volkwagen, Peugeot či okřídlený šíp ve znaku Auto Škoda.  Přečtěte si více o oO „novém“ státním znaku na reprezentačních dresech našich hokejistů. Jde o likvidaci naší státnosti.

Přichází čas změn – 1. část

Tento článek je 1. díl série Přichází čas změn. Dosud vyšlo dílů 1

Ač se zpožděním vyvolaným zarputilým odporem stávajících mocenských establishmentů a onoho 1% občanů v jednotlivých zemích přichází postupně, leč nezvratně, čas změn vyvolaných příchodem průmyslové revoluce 4.0 a tlakem na úspornější hospodaření se zdroji všeho druhu na této planetě. Ta, stejně jako ty předchozí, přináší s sebou i změny v oblasti společenských vztahů a především na poli politickém. Přečtěte si více o oPřichází čas změn – 1. část