Tato země by prý měla vypadnout z Evropské unie

Francouzský prezident Macron v Salzburku nedávno vykřikoval něco o tom, že „země, které odmítají rozšíření Frontexu nebo solidaritu, opustí Schengen!

Konečně z něho vypadlo taky něco moudrého. Že to ale trvalo! Nicméně nelze než mu poděkovat za dobrý impuls a směr dalšího postupu pro naše setrvale nerozhodné politiky. Přečtěte si více o oTato země by prý měla vypadnout z Evropské unie

Zahajme veřejnou debatu o tom, co vlastně chceme – 3.díl

Tento článek je 3. díl série Co vlastně chceme?. Dosud vyšlo dílů 9

 

Pokračuji tímto v sérii článků pod shora uvedeným názvem, a to rozborem dalších otázek naznačených v prvním z článků na toto téma, tj.:

 

b/ Do jaké podoby (či seskupení) by měla ČR příp. přejít.

Stále více našich spoluobčanů (ač třeba stále ještě ne dost) si poznatky z vývoje v EU začíná uvědomovat s tím, že: Přečtěte si více o oZahajme veřejnou debatu o tom, co vlastně chceme – 3.díl

Sirotci ano či ne

V současnosti běží ve veřejnosti diskuze ohledně ne/přijetí 50 syrských sirotků. A jak je v poslední době zvykem, racionální uvažování je nahrazováno vyvoláváním emocí či často nekorektními argumenty. Podívejme se tedy alespoň v krátkosti na celou záležitost zblízka. Přečtěte si více o oSirotci ano či ne

Zahajme veřejnou debatu o tom, co vlastně chceme – 2.díl

Tento článek je 2. díl série Co vlastně chceme?. Dosud vyšlo dílů 9

Dle příslibu ze závěru 1. části této série se nyní vracím k postupnému zodpovězení přednesených otázek: 

a/ Proč vůbec máme usilovat o nějakou změnu oproti současnému členství v EU

Je skutečností, že díky našemu vstupu do EU došlo minimálně k: Přečtěte si více o oZahajme veřejnou debatu o tom, co vlastně chceme – 2.díl

Zahajme veřejnou debatu o tom, co vlastně chceme – 1.díl

Tento článek je 1. díl série Co vlastně chceme?. Dosud vyšlo dílů 9

Právě jsem shlédl video rozhovoru T. Okamury s redaktorem Takáčem na ČT 24 ze dne 4.9. t.r.  Svým způsobem byl ze strany T. Okamury velmi podnětný, což ignoroval či možná vůbec nepochopil redaktor Takáč, jehož hlavním úkolem bylo evidentně systematicky odvádět hovor a tedy i pozornost diváků od odpovědí pozvaného hosta a využít jeho návštěvy k tomu, aby s využitím jeho přítomnosti ve studiu se pokusil (pokolikáté už?) vnutit divákům pohled svých chlebodárců na tento svět a některé události v něm. Přečtěte si více o oZahajme veřejnou debatu o tom, co vlastně chceme – 1.díl

Při členství v EU západní Evropu nikdy nedohoníme

Uznávaný francouzský ekonom Piketty po prostudování podkladů to vyčíslil jasně. Za posledních 7 let (bráno do r. 2016) je ČR v porovnání peněz, které k nám z EU přicházejí a od nás do EU odcházejí, v minusu 1.689 mld. Kč (tedy více než 1,6 bilionu Kč). Přečtěte si více o oPři členství v EU západní Evropu nikdy nedohoníme

Špatně položená otázka

K našim hranicím se přiblížila islamizace se všemi jejími průvodními jevy a důsledky. Ty neustále narůstají, a to přes veškerá uklidňování ze strany našich vládních představitelů, zamlžování skutečného stavu a bez potřebné iniciativy našich zákonodárných sborů.

Přečtěte si více o oŠpatně položená otázka

Výklad V. V. Pjakina na téma globalizace, Globálního prediktoru a postavení Ruska – 3. díl

Tento článek je 3. díl série Výklad V. V. Pjakina. Dosud vyšlo dílů 3

 

6/ Islamizace Evropy

Celý ten obrázek se Středozemním mořem, jak se tam plaví na kdejakých vratkých bárkách a člunech, to je jenom obrázek pro média. Reálně všechny ty takzvané běžence prostě organizovaně převážejí a mnohým tu cestu platí. Přijíždějí vlaky, autobusy loděmi, normálními loděmi, je to všechno organizované. Přečtěte si více o oVýklad V. V. Pjakina na téma globalizace, Globálního prediktoru a postavení Ruska – 3. díl

Výklad V. V. Pjakina na téma globalizace, Globálního prediktoru a postavení Ruska – 2. díl

Tento článek je 2. díl série Výklad V. V. Pjakina. Dosud vyšlo dílů 3

 

4/ Okamžik pravdy pro Evropu

  • migrace do Evropy je organizovaná. Migrací a souvisejícími procesy (arabské jaro, útok na Irák a na Sýrii) se snaží USA vyřešit své domácí problémy na základě nadnárodního scénáře GP. Tj. na základě vytvoření Evropského islámského chálifátu v Evropě smést evropské státy);

Přečtěte si více o oVýklad V. V. Pjakina na téma globalizace, Globálního prediktoru a postavení Ruska – 2. díl