Apel k nepřijetí vládního návrhu zákona o soudech a soudcích

V Mělníku dne 23.04.2024

do DS PS| stejnopis též do emailových schránek jmenovaných poslanců

Poslanecká sněmovna ČR

 

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

k rukám

předsedy výboru

Mgr. Radka Vondráčka

a též

předsedkyni podvýboru pro justici

prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc.

 

Apel k nepřijetí vládního návrhu zákona o soudech a soudcích co do návrhu zrušit v soudních senátech většinu přísedících z lidu.

 

Podatel:           

Spolek věřitelů a přátel práva, z.s.,

IČ: 049 42 809

sídlem Lužická 2104/15, 276 01 Mělník

doručovací adresa pro listovní zásilky: Na Průhoně 3412, 276 01 Mělník

identifikátor datové schránky: p3xs5ar

v tomto podání a eventuálním následném řízení zastoupen předsedou, Zbyňkem Prouskem

spravedVážená paní Válková, vážený pane Vondráčku,

v reakci na program 35. schůze ústavně-právního výboru, která se koná dne 24. dubna 2024 a v rámci které bude mimo jiné projednáván vládní návrh zákona kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; k podrobnostem viz sněmovní tisku č. 598 se na Vás tímto obracíme s výzvou nepřijmout / nepodpořit přijetí návrhu zákona o soudech a soudcích co do návrhu zrušit v soudních senátech většinu přísedících z lidu. Předmětný vládní návrh považujeme za snahu ministerstva spravedlnosti jít na ruku české justici v jejím zapouzdřování se před kontrolou stran občanské veřejnosti a máme tak za to, že jeho případné schválení nepřinese občanské veřejnosti nic dobrého – ba naopak.

V kontextu mnoha a mnoha konkrétních kauz máme za to, že česká justice již tak dlouhodobě připomíná spíš prohnilé jablko, uvnitř již značně napadené tlustými a vypasenými červy než institut produkující spravedlnost. O to více se proto domníváme, že cílem navrhované novely není čirý a férový zájem na odstranění tzv. problémů spočívajících v administrativní zátěži soudů, nedostatečné účasti přísedících na projednání a rozhodování, komplikacích spojených se sestavováním soudního senátu a často nepřiměřeně dlouhé soudní řízení, jak mluvčí Ministerstva spravedlnosti návrh resortu skrze mainstreamová média veřejnosti předestřel, ale že skutečným a současně latentním cílem navrhované novely je v soudním rozhodování co nejvíce omezit, a do budoucna možná zcela zlikvidovat účast laických přísedících – tzv. „soudců z lidu“ jakož to de facto i kontrolní prvek stran občanské veřejnosti. Neboli, se domníváme, že ona novela je součást snah o postupné docílení úplného zapouzdření české justice, a zejména české trestní justice před dohledem veřejnosti, alias docílit toho, abychom my – občané takříkajíc nemohli koukat či vidět soudcům pod prsty. K tomu jsme názoru, že k obnově produkce a průniku skutečné spravedlnosti v české justici je nanejvýš potřebné rozhodovací praxi soudců stále více podřizovat pod systém účinného a neformálního dohledu veřejnosti, a v tomto směru pak i eventuálně uvažovat o zřízení soudních porot, jakož to reálné a smysluplné náhrady soudců z lidu (a rozhodování o vině či nevině souzeného pak přenést výhradně na ně).

 

S pozdravem

za podatele

Zbyněk Prousek

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS