ANS uctila Den vítězství – 75. výročí konce Druhé světové války

Představitelé ANS uctili státní svátek Den vítězství – 75. výročí konce Druhé světové války návštěvou hrobů Rudoarmějců a českých vojáků V Praze na Olšanech, dále památníku padlých na Praze 9 (u radnice), hroby padlých na hřbitově na Proseku a Národní kulturní památku Střelnici v Kobylisích. Na olšanských hřbitovech zazněl tento projev:

Vážení přátelé,

usnesení, které vloni na podzim přijal Evropský parlament k paměti druhé světové války, představuje hrubou revizionistickou verzi dějin.

Politici Evropského parlamentu se snaží vybudovat falešnou kolektivní paměť – jejich čin charakterizují slova nositele Nobelovy ceny za literatura Harolda Pintera, která pronesl na adresu politických faktů, která jsou médii tzv. retušována: „To se nestalo. Nic se nestalo. I když se to stalo, stále se nic nestalo. Koho to zajímá!“

A přesně podle těchto slov se chová EP, když srovnává nacismus s komunismem.

Německému nacismu se bránil hlavně Sovětský svaz (za cenu 27 milionů životů sovětských občanů). Co bychom si z toho měli podle názoru Evropského parlamentu pamatovat? Očividně nic!
A jaké jsou důsledky tohoto usnesení EP? Bude ohrožena svoboda projevu a z politických důvodů budou přepisovány učebnice, díky nimž bude mladá generace vychovávána kompletně ve lži.

Je alarmující, že politické shromáždění, jako je Evropský parlament, určuje, jaká má být historická pravda!

Praha 8. 5. 2020

 

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

  


 

 

 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil