ANS se věnuje elektromagnetickému záření dlouhodobě

Děkuji ANS, že se tématu elektromagnetického záření dlouhodobě věnuje – z politických subjektů myslím jako jediná. Agenda spojená s rozšiřováním zdrojů EM záření přitom v mnohém připomíná dnešní agendu kolem C.r.ny a dotýká se skutečně téměř každého.

Opět je, za mediální pomoci, využíváno důvěřivosti občanů ve státní instituce a titulované „vědce“. Z vědců se vybírají jen ti „správní“ a výhradně s technickým vzděláním, kteří o vlivu EM záření na biologické systémy nevědí víc, než že se jeho vlivem ohřívají.

Limity EM záření jsou dány pouhým vládním nařízením (žádné projednávání v parlamentu, žádná veřejná debata) a postupně byly zvýšeny na jedny z nejvyšších ve světě. Pokud tomu někdo stál v cestě, tak ve své funkci skončil – například jako tým ing. Musila při SZÚ.

Provolání vydal spolek „Občané ČR za bezpečný bezdrátový přenos“. Spolek založil známý sportovec a důvodem bylo, že se vrátil ze zájezdu do svého brněnského bytu a začalo se mu rozpadat vidění. Dělo se mu to pouze doma a jako příčinu zanedlouho s naprostou jistotou identifikoval nově nainstalované antény GSM (2G) v jeho blízkosti.

Spolek spolupracoval i s obcemi, které zaznamenaly zvýšenou nemocnost obyvatel po nainstalování telekomunikačních zařízení v jejich blízkosti. Spolu se starosty se snažili dosáhnout alespoň přemístění věží dále za obec, dokonce na vlastní náklady. Bez úspěchu. Někteří úředníci se jim v korespondenci povýšeně vysmívali a ze strany operátora věc vyřídila stroze formulovaným odmítavým dopisem úřednice.

Věc se skutečně dotýká téměř každého, ale ne každý je schopen identifikovat příčinu obtíží. Neznají ji ani lékaři, kteří pak stanovují chybné diagnózy. Mezi nejběžnější potíže patří únava, mozková „mlha“, pocit vnitřního přetlaku (rozčilení, agrese), snížená schopnost soustředění, pískání a jiné zvuky v uších (hlavě) nebo pocit „štípnutí“ na kůži.

V současné době je ČR pokryta třemi hlavními telekomunikačními systémy (2G, 3G, 4G -LTE), které zahrnují téměř 160000 vysílacích stanic, a to je neoficiální údaj (viz http://gsmweb.cz/). Pokud by každá ze stanic měla výkon 30W, což je velmi střízlivý odhad, pak to v součtu dělá 4,8MW vyzařovaného výkonu! K tomu je třeba připočítat televizní a rozhlasové vysílače, směrové spoje, vojenská zařízení a v neposlední řadě i domácí zařízení a bezdrátové přístroje uživatele.

Porovnáme-li tyto hodnoty s úrovní signálů uvnitř biologických systémů (rostliny, zvířata, člověk), pak je obdivuhodné, že v tomto prostředí ještě dokáží fungovat. 

 

Přišlo emailem, jako reakce na článek:

Provolání: vyvinutí tlaku na řešení problému vyvolaným neionizujícím zářením! ANS se připojuje.

https://www.aliancens.cz/…uKM

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS