ANS požaduje jasný distanc vlády ČR od americké vraždy íránského generála

ANS poskytta rozhovor Sputniku. Přinášíme jeho plné znění.

Vláda České republiky dostala výzvu od občanské iniciativy NE základnám a politického hnutí Aliance národních sil kvůli vraždě velitele elitních jednotek Kuds íránských revolučních gard Kásima Sulejmáního v Bagdádu. Aktivisté požadují jasně vyznačit pozici vlády a distancovat se od kriminálního činu USA. Politické hnutí Aliance národních sil zastává konzervativní socialistický proud české politické scény. 1. místopředseda hnutí Karel Hais řekl: 

 

1) Obdržela jsem výzvu vládě, od hnutí Aliance národních sil a Iniciativy NE základnám kvůli zabití íránského generála. Mohl byste nám přiblížit důvod a smysl takové výzvy?

Abych vystihl důvody a smysl podobných aktivit, musím nejdřív charakterizovat oba politické subjekty. Aliance národních sil je politickou stranou, která zastává konzervativní socialistický proud české politické scény. Vzhledem k historii naší země je prakticky vyloučeno, aby autentický národní konzervativec neměl smysl pro socialistické hodnoty. ANS prosazuje ochranu tradičních civilizačních a přirozených hodnot – tedy tzv. hodnotový konzervatismus (NE LGBT, NE migrace atd.). Jde o návrat k osvědčeným hodnotám minulosti (což je konzervatismus) a to znamená i o návrat k sociálním výdobytkům socialistického hnutí z části dosažených již před více než 100 lety, které však po roce 1989 neustále likvidují tzv. neoliberálové. 

Tedy, Aliance stojí na základech komunitarismu (ne, komunismu), což znamená větší podíl občanů na přerozdělování výdobytků společnosti a při řízení výrobních subjektů. Zastává internacionalismus (pojďme spolupracovat) a odmítá globalizaci euroamerického typu (vláda pod jedním centrem).

NE základnám se definuje jako nadstranické sdružení, které si neklade za cíl vytvářet vlastní jednotnou politiku v oblastech nesouvisejících s otázkou základen. Ale ve svých praktických projevech se vyjadřuje k mezinárodním a vnitrostátním událostem. Sdružuje několik podobných sdružení v České republice i v zahraničí.

Z těchto charakteristik přirozeně vyplývá, že při hodnocení vraždy íránského generála se oba subjekty názorově potkají a jednotně se projeví.

Tyto a podobné aktivity (výzvy, petice, trestní oznámení atd.) mají za účel naší politickou reprezentaci upozornit na nesouhlas občanů s politikou vládnoucího establishmentu, která je jednostranně orientovaná pouze na euroamerickou politiku. A samozřejmě také formulujeme odmítavé stanovisko k militantní politice české vlády, ke štvavým kampaním proti Ruské federaci a Číně a i proti ostatním státům, které s takovou mezinárodní politikou nesouhlasí.

 

2) USA ospravedlňují zabití íránského velitele jako sebeobranu. Jaký je váš názor?

Vražda je vraždou i když je snaha ji odůvodnit dobrými záměry. Předmětný čin porušuje mezinárodní právo, válečné právo, Chartu OSN, mezinárodní smlouvy a dohody i samotnou legislativu USA, včetně zakládající smlouvy NATO. Bohužel v posledních několika letech se takováto praxe rozmohla a je přímo obsažena v politice USA a zemí NATO při rozvracení států a při prosazovaní sobeckých zájmů západní civilizace.

 

3) Jak vnímají občané České republiky chování USA?

Občané České republice jsou pod mohutným mediálním tlakem globalistických sil, ale musím říci, že jádro společnosti hodnotí situaci obdobným způsobem jako já. Negativní jev je v tom, že tzv. mlčící většina ještě nenašla odvahu se veřejně vyjádřit při volbách a stále doufá, že volbou tradičních politických stran a dílčími úpravami liberální kapitalistické demokracie je možno docílit zásadních politických změn. Velkou roli zde hraje strach ze ztráty zaměstnání, vyloučení ze společnosti nebo dokonce z trestního stíhání.

 

4) Jaký pocit má česká společnost vzhledem k vlastní bezpečnosti?

Většinou se občané obávají vyvolání globálního vojenského konfliktu a toho, že Česká republika bude do tohoto konfliktu zatažena díky účasti v NATO – a to v poloze agresora – a bude nést následky z odvetných akcí napadené strany.

Společnost je v nemalé míře dezorientována zahraniční politikou Ruské federace vzhledem k našemu státu. Na jedné straně pozitivně hodnotí zahraniční politiku RF, ale je znepokojena tím, že Ruská federace posuzuje naší zahraniční politiku a postoje prizmatem celé Evropské unie a dostatečně nerozlišuje nuance, kterými se od této politiky distancuje veřejnost naší země.

RF by mohla více chápat oprávněné zájmy naší společnosti a více vnímat politiku opozičních skupin, které nejsou placeny zahraničím  (jako mnohé parlamentní politické strany v ČR), ale které jsou viditelným produktem autentických názorů společnosti.

Dalším znepokojujícím prvkem v ohledu k bezpečnosti je záměrně vyvolaná migrace z Asie a Afriky, která má ve svém důsledku nahradit původní evropské obyvatelstvo příslušníky těchto etnik.

Závěrem bych chtěl říci, že takto citlivé a rozsáhlé téma nejde vyjádřit jedním rozhovorem a děkuji redakci Sputniku za oslovení.

 

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 

ZDROJ:

https://cz.sputniknews.com/nazory/2020011811271433-neparlametni-opozice-vinime-rusko-a-nevadi-nam-porusovani-mezinarodniho-prava-spojenymi-staty/

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil