Anexe Krymu

Pane premiére, anexe Krymu byla v souladu s mezinárodním právem!

Vážený pane premiére,

dne 19.11.2019 jste měl v Kyjevě prohlásit, že anexe Krymu Ruskou federací byla protiprávní. To jste se ovšem doslova „sekl„. Bylo tomu právě naopak. O tom, že Ruské federace anektovala Krym, není pochyb. Ovšem jednalo se o anexi zcela v souladu s mezinárodním právem, kdy obyvatelstvo Krymu realizovalo svoje právo na sebeurčení na základě výsledku referenda. Podotýkáme, že se ho zúčastnilo 80% obyvatelstva a 90% bylo pro spojení s Ruskou federací.

Právo na sebeurčení je v mezinárodním právu poprvé zakotveno v Chartě OSN v článku 1 odst.2 a dále článku 73 písm.b). Charta byla přijata v San Franciscu 26. června 1945. Tím se ovšem právní úprava práva na sebeurčení zdaleka nevyčerpává. Zejména je třeba zmínit Rezoluci Valného shromáždění OSN číslo 2525/XXV/ ze dne 24.10.1970 obsahující Deklaraci zásad mezinárodního práva týkajících se vztahů a spolupráce mezi státy v souladu s Chartou OSN. V tomto dokumentu je právo na sebeurčení formulováno velice široce, dokonce šířeji než činí různé právní teorie. Hovoří se o možnosti zřízení svobodného a nezávislého státu, svobodného sdružení nebo integrace s nezávislým státem nebo vyhlášení jiného politického postavení svobodně určeného národem. Abychom se ale přiblížili k současné realitě, tak je třeba zmínit Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který byl u nás vyhlášen pod č. 120/1976 Sb. Zde se v článku 1 odst.1 uvádí, citujeme: „Všechny národy mají právo na sebeurčení. Na základě tohoto práva svobodně určují svůj politický statut a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj.“

No a pro úplnost citujeme bývalého ministra zahraničních věcí L. Zaorálka: „Referenda o hranicích jsou jako pekelný stroj.“ (uveřejněno v Právu z 19.03.2014 na str.2).

A nelze pominout, jak se Krym stal součástí Ukrajiny. Krym, do té doby ruský, byl „darován“ Ukrajinské sovětské socialistické republice v roce 1954 z iniciativu N.S.Chruščova, asi jako úlitba za zločiny, kterých se on sám v této sovětské republice dopustil. Zprvu byl dar realizován formou vyhlášky, ale posléze zákonem. Nicméně stalo se tak v rozporu s tehdejší ústavou SSSR.

Ovšem krymské problematika těsně souvisí i s námi. Je nepochopitelné jednání našich politiků, kteří požadují navrácení Krymu Ukrajině a nepožadují navrácení území bývalého Československa – Podkarpatské Rusi, které Ukrajina okupuje.! Bez jakékoli reakce také přihlížejí útlaku našich bývalých spoluobčanů Rusínů ze strany kyjevské kamarily.

To se ovšem od Vašeho minstra zahraničních věcí Petříčka jen těžko dozvíte. Vždyť se paktuje s pohrobky banderovců a spol. Takže se nutně vkrádá otázka, čí zájmy tento ministr ve skutečnosti hájí.

 

  • Mgr. Petr Dobrý, Pardubice
  • Ján Kasič, Pardubice
  • Vlastimil Novotný, Pardubice
  • Mgr. Ladislav Přibyl, Ansbach, Bavorsko
  • JUDr. Petr Šáda, Holice
  • Miroslav Verner, Dašice

 

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
IgorTu
IgorTu
13. 12. 2019 8:26

Co prohlásil historik Karel Kaplan o anexi Podkarpatské Rusi Sovětským Svazem na jednom setkání přátel Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku před rokem 1989?

Klub organizoval Přemysl Janýr senior, tiskový referent rakouského kancléře Bruno Kreiského a zakládající člen Československé sociální demokracie po roce 1989. Kreisky byl žid původem z Moravy. Činnost klubu byla pestrá a pozvání přijal jednou sám kancléř. Jindy například voják, který se účastnil útoku na Irák a referoval o použití chemických zbraní, včetně obohaceného střeliva uranem Američany. Uran se používal kvůli vyšší průraznosti nábojů pancéřováním. Při jiné příležitosti přijal pozvání Karel Kaplan, který žil v Mnichově. V diskusní části přednášky se jeden účastník zeptal, jak to bylo s Podkarpatskou Rusí. Cituji Kaplana: „Když se vyslanec československé vlády, který měl obnovit československé hranice z roku 1938, na Podkarpatské Rusi setkal se sovětským generálem, tak tento na stůl položil pistoli a řekl: „Sbal kufry nebo tě zastřelím!““