75. výročí SNP

Slavnostní shromáždění k 75. výročí Slovenského národního povstání se uskutečnilo dne 26. 8. 2019 v hlavním sále Ministerstva obrany v Praze. Hlavním organizátorem bylo MO ČR, Generální štáb  a Český svaz bojovníků za svobodu.

Přítomni byli i hosté ze Slovenska a Bulharska. Shromáždění se zúčastnil zástupce Vojenské kanceláře prezidenta republiky ČR a zástupci mnoha spolků a organizací – například: svazy letců, dělostřelců, výsadkových veteránů, zahraničních důstojníků 2. světové války, Společnost M. R. Štefánika, Společnost L. Svobody, Klub generálů, Rada seniorů, Česká obec sokolská, Československá obec legionářská, sdružení baráčníků, České mírové fórum, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a další.

Během slavnostního shromáždění byla předána vyznamenání M. R. Štefánika – jako projev úcty a vděku českým občanům – a účastníci uctili minutou ticha padlé a oběti SNP.

Shromáždění zahájil Dr. Eduard Stehlík, ředitel odboru pro válečné veterány MO ČR. Pozdravil účastníky shromáždění jménem ministra obrany Lubomíra Metnara a sdělil, že SNP bylo morálně vítězné, že nezapomínáme a pevně věří, že ani nikdy nezapomeneme. 

Velvyslanec Slovenské republiky Peter Weis poděkoval rganizátorům za slavnostní připomenutí akce. 

Tajemník Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Doc. Viliam Longauer zmínil skutečnost, že Hitler směřoval především proti tehdejšímu SSSR,  že o 2. světové válce de facto rozhodla bitva u Stalingradu a připomněl nejdůležitější roli Rudé armády během celé války. Hovořil o roli vynikajících partyzánských velitelů Slovenského národního povstání, které bylo největší povstaleckou akcí v týlu nepřítele. Bylo to také povstání proti Slovenskému štátu. Výrazně ovlivnilo průběh 2. světové války a zapsalo se do dějin Československa. Poděkoval partnerské organizaci – České mu svazu bojovníků za svobodu. Zdůraznil, že toto shromáždění  chápe i jako shromáždění mírové, protože požadavek na život v míru je tím nejdůležitějším! 

Závěrečné slovo pronesl 1. místopředseda ČSBS Ing. Emil Kulfánek, který zdůraznil, že SNP bylo předzvěstí Karpatsko-Dukelské operace, která vedla k osvobození Československa

V projevech zazněla slova o tom, že tímto povstáním se Slovensko postavilo na stranu protinacistické koalice. Řečníci děkovali všem účastníkům SNP – jednalo se o 50 tisíc vojáků a 18 tisíc partyzánů, zúčastnili se ho příslušníci celkem 34 národů, z toho 2000 Čechů.

Citujeme z projevů: „S pokorou a s vděčností se skláníme před účastníky SNP. Musíme chránit odkaz SNP a bratrství Čechů a Slováků.“

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ČMF

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil