74. výročí Květnového povstání

Čest a sláva všem, kteří se nacismu postavili. Bez vzpomínek nejsou národní dějiny!

Český svaz bojovníků za svobodu ve spolupráci se Sdružením Českého národního povstání uspořádaly dne 2. 5. 2019 v Hlavním sále Ministerstva obrany v Praze slavnostní setkání k připomenutí 74. výročí Květnového povstání z roku 1945. Akce se konala za účastni představitelů Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády České republiky, politiků, vojenské i odborné veřejnosti a žáků a studentů z Nové Paky a Ústí nad Orlicí.

V úvodu přednesl projev poslanec za KSČM Stanislav Grospič a ředitel Odboru pro válečné veterány MO Eduard Stehlík, který zmínil, že bez vzpomínek nejsou národní dějiny a že pokud na naši historii přestaneme vzpomínat, tak jsme na nejlepší cestě, abychom přestali být národem.

Velvyslance Slovenské republiky Peter Weiss pozdravil přítomné veterány 2. světové války a všechny, kteří se starají o památku veteránů. Zdůraznil, že je velmi důležité připomínat si silné a společné historické kořeny Čechů a Slováků a společně prolitou krev za obnovení Československa. Apeloval na mládež, aby nesla odkaz hrdinů: „Vzpomínky pamětníků tvoří národní dějiny a vy je uchovávejte!“ Dále řekl: „My jsme nebyli jen osvobozeni, ale osvobozovali jsme se i sami. Nejlepší lidé pochopili, že nelze jen čekat.“ Konstatoval, že 2. světová válka byla válkou o světovládu a že 15 milionů sovětských vojáků Rudé armády roz hoduj&ia cute;cím způsobem tuto Hitlerovu snahu o světovládu zastavilo. Svůj projev zakončil slovy: „Čest a sláva všem, kteří se nacismu postavili.“

Dále zazněla slova přímého účastníka povstání v Praze Vladimíra Dvořáka, který seznámil auditorium s tím, co se během Květového povstání dělo v Praze, konkrétně na Spořilově. Vzpomínal na mnoho jmen osobních přátel, učitelů, sousedů a jejich rodin.

Na závěr vystoupil předseda ČSBS Jaroslav Vodička, který zmínil, že je chybou školství, když podceňuje výuku české historie. Zdůraznil, že ČSBS je spolkem, který se zaměřuje na zachování tradic, které souvisí s 2. světovou válkou, a nemá zájem být spolkem politickým. V této souvislosti očekává pochopení všech, kteří hájí památku válečných veteránů.

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil