5G záření má zastínit pravé světlo

Vysokofrekvenčnímu 5G záření ze satelitů na oběžné dráze neunikne na zemi nic – „padlé světlo“ zastíní to pravé.

Toto „padlé světlo“ nám zastíní pravé sluneční světlo do té míry, že už pomalu nebudeme vědět, která realita je virtuální a která ne…… plošné zavedení 5G sítě povede k vytvoření nového globálního „elektronického ekosystému“. To je geoengineering nebývalého rozsahu. Veřejnost se má domnívat, že bude z akce profitovat díky rychlejšímu streamování videí pro média a zábavu, ale ve skutečnosti jde o to, přimět nás k ještě intenzivnějšímu využívání elektroniky; podporovat závislost.

Jen málo lidí slyšelo o těch 20 000 satelitů, které ze Země udělají „chytrou“ planetu (smart planet), na jejímž povrchu bude vše ozařováno ve dne v noci. V národních médiích neslyšíme žádné hlasy, které by se ptaly na etiku tohoto projektu.

Všichni bychom se však měli ptát, zda stojíme o podstatně intenzivnější expozici životního prostředí a všech živých tvorů včetně nás lidí elektromagnetickému záření. Je skutečně pravděpodobné, že nový „elektronický ekosystém“ nebude mít žádné nepříznivé zdravotní účinky, jak nám tvrdí vláda i samotné společnosti? Jestliže elektromagnetické vlny, jejichž prostřednictvím se naše smartphony připojují na internet, projdou cihlami, kameny a cementem, co se děje, když se dostanou do kontaktu s naším tělem?

Jak 5G satelity, tak 5G pozemní vysílače budou disponovat systémem dynamicky směrovatelných antén („phased array“), který bude zajišťovat koordinaci pulsů konkrétním směrem a v konkrétní časové sekvenci. Tím bude při vysílání a přijímání signálu umožněno přesné zacílení koncentrovaných paprsků rádiových vln na určené cíle. Toto zkoncentrování signál ještě zesílí tak, aby lépe vnikal do budov.

To ovšem znamená, že jakýkoli živý tvor, který se tomuto koncentrovanému paprsku dostane do cesty, dostane pořádnou dávku extrémně vysokých frekvencí.

Podle jedné studie, jež byla letos publikována, je vůči milimetrovým vlnám vysokých frekvencí, které budou využívány sítí 5G, kvůli své velikosti obzvlášť zranitelný hmyz (to je vzhledem ke katastrofálnímu vymírání hmyzu velmi špatná zpráva). Další studie prokázaly vliv na bakterie a rostliny a rovněž (jak se dalo očekávat) na pokožku a oči vyšších živočichů včetně člověka.

 

Další podrobnosti ZDE: Článek na serveru Kamenovo.cz

 

 


 

 

 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.