5. CELOSTÁTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

V sobotu 14. 11. 2020 se uskutečnilo 5. Celostátní shromáždění Aliance národních sil. Vzhledem k nedůvodným vládním omezením bylo shromáždění organizováno se sníženým počtem delegátů ze sedmi krajů, kde má Aliance národních sil své organizace – kluby.

Jednání proběhlo v čase od 10 do 15 hodin s výborným občerstvením zajištěným svépomocí.

Před zahájením jednání byla provedena evidence členů a registrovaných sympatizantů, včetně předjednaných a rozjednaných dalších možností. Vychází z toho, že ANS se stává početně nejsilnější z mimoparlamentních stran a hnutí, nehledě na to, že na rozdíl od řady jiných stran a hnutí se jedná o členy a sympatizanty činné a aktivní, nikoliv pouze papírové nebo dokonce o „mrtvé duše“.

Účastníci hodnotili činnost ANS a její výsledky v roce 2020, jako poměrně úspěšné navzdory překážkám, zákazům a omezování lidských práv.

Zejména dobře byly hodnoceny pořádané vlastenecké pouti, byť některé byly odloženy a uskutečnily se ale většinou v náhradních termínech (např. Tábor místo 15. 3. – 8. 8., Místo Ještědu 26. 10. se uskuteční Petruškovy vrchy 21. 11. 2020, apod.) se záměrem v těchto poutích pokračovat v roce 2021. Diskutující rovněž vyjadřovali nutnost přípravy na očekávané společenské změny, byť není nyní dost zřejmé, k jakým změnám může dojít, jak to nakonec dopadne s volbami, kdy a zda vůbec budou.

V průběhu volné diskuze a přestávky došlo také k rozdělení propagačních předmětů, jako jsou tužky, odznaky (placky), trička, stolky, stoličky, samolepky, prapory, aj.

Shromáždění vyřešilo nezbytné a nutné personální změny. Byli zvoleni noví dva místopředsedové, kteří nahradili jednoho rezignujícího a jednoho uvolněného ze zdravotních důvodů. Protože do jedné z těchto dvou funkcí byl navržen dosavadní předseda kontrolní a revizní komise, musela být a byla zvolena nová předsedkyně ÚKRK. Bohužel k úbytku o jednoho člena úmrtím došlo v Ústřední rozhodčí komisi, takže další nutnou a provedenou volbou bylo doplnění této komise.

Celostátní shromáždění zmocnilo Předsednictvo ANS rozšířené o předsedy krajských klubů ke schvalování kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny PČR (budou-li).

ANS nabízí: Spolupráci dalším vlasteneckým stranám, hnutím a spolkům. Možnost spolupráce je limitována shodou se základními programovými požadavky ANS.

 

1. ANO míru a bezpečnosti ČR! Vystoupení z NATO.

2. ANO suverenitě ČR! Vystoupení z EU.

3. ANO samostatnosti – zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, zrušení církevních restitucí.

 

1. NE imigraci, která je plánována Evropskou Unií – likvidace neziskových organizací, financovaných ze zahraničí.

2. NE exekucím, které devastují lidské životy, a novodobému otrokářství nadnárodních firem.

3. NE zrušení dekretů prezidenta Beneše.

 

Strategie ANS při spolupráci s vlasteneckými politickými stranami, hnutími a spolky je dána jednoznačně shodou se základním programem ANS (3x ANO a 3x NE). Odstoupení od tohoto programu by bylo porušením stanov ANS.

Účastníci se loučili s tím, že v rámci možností se sejdou za týden 21. 11. 2020 v 10 hodin na parkovišti – výchozím bodu Vlastenecké pouti na Petruškovy vrchy. Pouť je organizačně zajištěna, včetně „občerstvení svépomocí.“

Pouť se koná pod heslem, pod kterým se konaly tábory lidu v srpnu a září 1868 za státoprávní požadavky českého národa: SLUČUJME SE – NEDEJME SE!

 

Z jednání 5. CS ANS Miroslav Starý.

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil