POZVÁNKA na vyhlášení Dne vyhnání Čechů z českého pohraničí v roce 1938, čtvrtek 28. 6. 2018 od 17:00 hod, Praha

Ve čtvrtek dne 28. června 2018 od 17.00 – 18.00 hod. se uskuteční ohlášené shromáždění před Velvyslanectvím SRN – Vlašská 19, Praha 1, kde bude vyhlášen den 30. ZÁŘÍ, jako Památný den vyhnání Čechů z českého pohraničí v roce 1938.

Přečtěte si více o oPOZVÁNKA na vyhlášení Dne vyhnání Čechů z českého pohraničí v roce 1938, čtvrtek 28. 6. 2018 od 17:00 hod, Praha

O “novém” státním znaku na reprezentačních dresech našich hokejistů. Jde o likvidaci naší státnosti.

Je zřejmé, že uvedené incidenty směřují k likvidaci naší státnosti salámovou metodou. Je třeba se zabývat i tím, kdo se na nich podílí a vyvodit z toho potřebné kroky. V první řadě v rovině finanční, po řádné úpravě těchto otázek zákonem následně i v rovině právní.

Nechápu, jak je možné, že někdo na změnu znaku v hokejovém svazu vůbec přistoupil. Hokejový svaz přece není vlastníkem tohoto znaku, u kterého budou mimo jiné platit i obdobná práva jako u chráněného vzoru. To přinejmenším. Zkuste měnit třeba při propagaci logo některé z velkých firem, jako je třeba Volkwagen, Peugeot či okřídlený šíp ve znaku Auto Škoda.  Přečtěte si více o oO “novém” státním znaku na reprezentačních dresech našich hokejistů. Jde o likvidaci naší státnosti.

Stát, jenž není protektorát, by předvolal německého velvyslance za výroky kancléřky

Výroky německé kancléřky Frau Merkel o tom,že tzv. “vyhnání  Němců 1945-46” z ČSR nemělo  “žádné politické a morální opodstatnění” de facto anulovaly poválečnou stabilitu státoprávního pořádku podle vítězné antifašistické koalice. O tom není sebemenších pochyb. V České republice vyvolalo odpor presidenta, některých politiků a zejména vlasteneckých organizací včetně veteránské a pozůstalostní fronty českého národa. Vzbudilo oprávněný nesouhlas a nevůli takto prezentovat historické události po osvobození porobených zemí od nacistického III.reichu, jehož nástupníkem, ať se jí to líbí nebo nelíbí, je i stát reprezentovaný právě paní kancléřkou. Přečtěte si více o oStát, jenž není protektorát, by předvolal německého velvyslance za výroky kancléřky

Přichází čas změn – 2. část

Tento článek je 2. díl série Přichází čas změn. Dosud vyšlo dílů 2

V prvním článku pod tímto názvem jsem se zabýval otázkami spojenými s příchodem nových technologií a s přechodem na úspornější systém hospodaření se surovinovými zdroji a se životním prostředím na naší planet. Upozorňoval jsem na to, že přicházející vědecko-technický pokrok si vždy vyžádal i změny společenských vztahů a z toho vyplývající pohyby na mezinárodní politické scéně, které se v předchozích obdobích (viz 4 K-vlny) vesměs neobešly bez násilí a válek, kdy jedna strana se vždy snaží bránit své dosavadní postavení a výsady, zatímco pokrok a druhá strana s ním spojená vyžadují změnu dosavadního stavu. Nejinak je tomu i v současnosti v souvislosti s příchodem 5. Kondratěvovy vlny, jak si dále ukážeme na současném mezinárodním politickém vývoji. Ten je komplikovanější tím, že je v něm více hráčů, ač ne všichni z nich patří k těm hlavním. Přečtěte si více o oPřichází čas změn – 2. část

Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění

ANS považuje vyjádření A. Merkelové za naprosto skandální. Zcela jasně jde o snahu o revizi výsledků 2. světové války! Půdu si Německo v ČR připravuje již roky a to za pomoci našich zrádných politiků. Přečtěte si více o oStanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění