1. Válka, zlato a bolševismus

Jak to spolu souvisí?
(Co mi chybí v současných sdělovadlech.)

1.1. Úvodem.

Bude válka? Mám na mysli třetí světovou válku a myslím, že dovedu odpovědět. Nejprve musím připomenout, že ve válce jsme svým způsobem prakticky pořád – pokud se podívám do všeobecně uznávaných dějin. Je jen otázkou, zda probíhá studená nebo horká a jaká část společnosti si to uvědomuje. Taky je vhodné poukázat na to, že většina společnosti určitě sama od sebe nemá zájem vést válku. Zájem má tedy menšina a ta má k tomu zřejmě vážný důvod. Ten je předmětem složité filosofické úvahy, která přesahuje rámec tohoto textu.

Z vesmírného hlediska jsou si všechny bytosti rovny (včetně zvířat a snad i rostlin, ale to obojí teď pominu). Proč by tedy většina měla snášet násilí páchané menšinou? Studená i horká válka jsou násilí. Jde nepochybně o otroctví v plném slova smyslu.

1.2. Husitství.

Otroctví se poprvé (určitě nikoli poprvé od počátku světa) rozhodli efektivně odmítnout husité a tenkrát byli za to doslova vyfrézováni z povrchu zemského. Rozhodně to (husité) nechtěli řešit násilím a ničením, jak o nich prohlásil český rozhlas Dvojka začátkem března tohoto roku. Nebudu uvádět odkaz, abych dotyčnému hlasateli nekomplikoval cestu k pravému poznání. Proti husitům se spojil celý zbytek tehdejšího světa. Tedy přesněji – zbytek světa byl spojen někým, kdo nechtěl, aby si většina vládla sama a doslova rozprášil husity včetně popravení většiny české šlechty. K popravě byli pečlivě vybráni všichni šlechtici, kteří se hlásili k novému uspořádání společnosti. Vidím tam jasnou řídící činnost GP (= globální prediktor, více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/neco-malo-o-gp-globalnim-prediktoru/).

Je celkem dostatečně známo, že husité potřebovali k uskutečnění své bezkonkurenčně nejušlechtilejší a naprosto geniální myšlenky dvě věci. Jsou jimi porozumění (zejména principům svobody a pravdy) a zlato (nebo peníze). Cepy a sudlice byly také ve hře, ale o ty nebyla tenkrát nouze. Nějakou dobu nový systém husitů fungoval a dodnes jsou podobná společenství funkční (kibuc). K tomu porozumění dodám, že souvisí s určitým stupněm IQ jednotlivců (český národ se v těch dobách vyznačoval snad nejvyšším IQ ve své historii). K těm penězům jen tolik, že tenkrát možná každý netušil, kde je původ peněz a jak vznikají. Tato vědomost však nebyla nutná, protože šlo vesměs o pravé zlaťáky.

To je první historická epizoda, kdy většina si chtěla sama vládnout tak, aby se měla lépe, než při vládě menšiny. V době pobělohorské (vlivem systematického vyvražďování za třicetileté války) pokleslo výrazně IQ českého národa a jak to vypadá – dodnes jsme se z této tragédie nevzpamatovali. Je zřejmé, že řídícímu prvku (tj. GP) se likvidační záměr zdařil dokonale.

1.3. Pařížská komuna.

Myslím, že druhou významnou epizodou (stejného druhu) v dějinách byla Pařížská komuna. Tentokrát nešlo o český národ a kupodivu ani o Slovany. Nicméně vše ostatní je jako přes kopírák. Ukončení bylo tentokrát rychlejší a jen zdánlivě drastičtější, což odpovídalo duchu doby. GP opět vyhrál na celé čáře.

1.4. Bolševismus.

Třetí historickou epizodou v této řadě je bolševismus. Drtivá většina našich (československých) občanů má tak zkreslené vnímání tohoto pojmu, že jeho pravý význam (jak slovní, tak i dějinný) vůbec nechápe. Nebudu komentovat proč a co z tohoto slova vytvořila pátá kolona v našich zemích od šedesátých let minulého století a nebudu ani rozvádět, že ji přitom sofistikovaně řídil GP. Více např. Jurij Andrejevič Galuško. (Český překlad jeho pozoruhodné knihy „Československo-68“ by měl být brzy k mání.) Pokusím se svými slovy říci původní ruský význam historicky důležitého pojmu bolševismus. Je to společenskopolitické hnutí, jehož cílem je vládnutí většiny většině. Jinak je o tom celá kniha. (V. V. Pjakin; Svět křivých zrcadel – díl o bolševismu)

Když bolševismus porovnám s husitstvím, nebo Pařížskou komunou, je to v principu totéž – jedná se o odstranění otroctví. Jde tentokrát o Rusy čili opět Slovany. I zde byla zapotřebí vysoká inteligence výrazné části společnosti, aby tato byla schopna realizovat neskonale ušlechtilou myšlenku vlády většiny většině. Určitým rozdílem v případě bolševismu je to, že mohl využít díla Marxe, Lenina a později Stalina, což ovšem nemění nic na výše uvedené shodě s husitstvím a komunou. Bylo však nespornou výhodou, že bolševismus měl na čem stavět. Je celkem nepodstatné, že Marx byl představitelem buržoazie (jinak většinou ztotožněné s GP) a Lenin byl původně ke speciálnímu účelu školený agent (zřejmě též od GP), který se vymknul kontrole. Rozhodně však je jisté, že ani u bolševismu nesmělo chybět porozumění principům svobody a pravdy a také nesmělo chybět zajištění penězi, kapitálem, nebo zlatem, jak chcete. To zlato je i tady dost důležité, protože v oné historické době nebylo možné nechápající část společnosti lidí ovládat jinak, než penězi. Vlastně to platí stále. Ještě se k tomu dostaneme v závěru.

1.5. Účel vzniku Československého státu.

Československo zřejmě nevzniklo svobodným rozhodnutím našich národů, nebo jejich představitelů, ale historické souvislosti ukazují, že mělo jít původně o konstrukt, jehož hlavním účelem bylo provedení speciálního zásahu proti rodícímu se bolševismu. Ten se opravdu uskutečnil. Šlo o ovládnutí Transsibiřské magistrály československými legionáři za účelem odčerpání zlata a materiálu z této, pro bolševiky důležité oblasti. Legionáři se také postarali o vyhladovění a zmrznutí velkého počtu bolševiků. Je jasné, že GP tím zasadil bolševismu tvrdou ránu. My (Čechoslováci) jsme z toho v podstatě žádný zisk neměli. Zato jsme si tím získali velmi špatnou pověst v tehdejším Rusku.

Když se legionáři vrátili domů, postavili Legiobanku (později Živnobanka), ale většina ukradeného zlata šla do Anglie (podrobněji např. http://leva-net.webnode.cz/…si/). Tato záležitost vrhá ostrý stín na často uváděné ušlechtilé pohnutky zakladatelů Československa. Vypadá to, že naše národy byly v té době zvlášť hnusným způsobem zneužity. To je však pro GP běžná věc a typický operační nástroj. Nepochybuji ani na chvíli o tom, že podobně a ještě mnohem více byly zneužity další národy včetně Židů, Němců a nakonec i národů amerických. Každý takto zneužitý národ však přesto nese svůj díl viny a zde se snažím jen o pochopení souvislostí.

1.6. Znovu bolševismus.

Není jednoduché mluvit o bolševismu a ještě složitější je mluvit o bolševicích. Bolševik je člověk, který chce dobro pro většinu. Jinak nemá s většinou nic společného. V historii jich vždy bylo málo. Ne každý komunista byl bolševik a ne každý bolševik byl komunista. Je nutné prostudovat hodně materiálu, aby si dnes člověk udělal reálný názor a dokázal se stát bolševikem v původním ruském smyslu. Je třeba vědět, kdo byl Trockij a co to je trockismus. Taky je třeba umět odhalit pravdu a lež a taky poznat nutnost kompromisů v zájmu dosažení nejvyššího cíle. Dvě věci však platí bez jakýchkoli vyjímek a kompromisů:

  • 1. Otroctví je nepřípustné.
  • 2. Demokracie existuje jen tehdy, kdy stát má svoji vlastní suverenitu a vlastní suverénní měnu. (Pominu teď komunistickou společnost bez peněz. A taky nejde o bezhotovostní či kreditní systém, což je jen lepší a skrytá forma ovládání otroka pomocí peněz.)

Tyto dvě věci jsou prvořadé a nejdůležitější. Vše ostatní je až v řadě druhé. Podle toho je nutno zaměřit právě teď naši veškerou pozornost a neodvádět ji jinam.

Zpátky k bolševismu. Prezident Putin v Lužnikách dne 18.3.2021 ve svém asi šestiminutovém projevu před sto tisíci převážně mladých lidí (je dobré se na to podívat – neměli roušky! – nebyl tam covid) pronesl mj. kontroverzní větu o bolševicích. Schválně ji zde nebudu uvádět, ani její překlad od paní Ireny Aneri (Pjakin). Ale určitě si ji najděte, vejde, myslím, do historie (video https://iz.ru/…sii v čase 3:08). Tato věta nadzvedla současné bolševiky včetně mne a nepochybně by nadzvedla i všechny už nežijící bolševiky. Proč to řekl? Proč to, sakra, řekl? Jeden z nejinteligentnějších lidí na současné Zemi řekl větu, která (zdánlivě) nezapadá do našich znalostí. Analytik Pjakin, autor knihy o bolševismu, ji odmítl komentovat. Ovšem vzápětí svými slovy potvrdil její pravdivost. Náš zatím nejkvalitnější kandidát na prezidenta PhDr. Skála se dokonce vyjádřil, že jde o nepravdu z úst prezidenta RF.

Domnívám se, že by tím mohla začít ruská celonárodní diskuse o bolševismu, snad i celosvětová diskuse o bolševismu. Bylo by na čase. Už nad tím přemýšlím několik dnů a možná na to začínám přicházet. Šlo to jinak? Šlo to bez zlata? Šlo to beze ztrát, které jsou dnes tehdejším bolševikům vyčítány? Nešlo. Asi by totiž tenkrát bolševismus nepřežil. Nepřežil by proto, že bolševiků snad nikdy nebyla většina. A většina jsou, promiňte, hlupáci. Hlupáci se dají ovládat jen zlatem a pozlátkem. Proto bolševici potřebovali zlato a museli jím platit. Nebo platit jinak – třeba kusem své drahé vlasti. PhDr. Skála se dle mého mýlí, když říká, že jde o nepravdu. Jde o pravdu, ale jinak to tenkrát opravdu nešlo. Jinak bychom dnes neměli nic, co bolševici vytvořili a na čem musíme dál stavět.

Myslím, že jsem odpověděl na otázku v podtitulu „Jak to spolu souvisí?“ (válka, zlato a bolševismus).

1.7. Bude tedy válka?

Ještě nedávno bych odpověděl, že není vážný důvod, aby byla rozpoutána. Všechny procesy, které řídí GP, probíhaly více méně směrem, který je pro GP důležitý a jasně stanovený. Jenže přišel Davos v lednu tohoto roku a prezidenti RF a Číny prohlásili, že se tragikomedie s covidem v hlavní roli prostě nezúčastní. Už to samo o sobě by znamenalo pro GP, jakožto režiséra této hry, obrovský problém. Korunu tomu všemu nasadila dedolarizace světové ekonomiky (opět v čele Rusko a Čína), která si od počátečních slov (o odstoupení od dolaru) před léty začala razit cestu světem a postupně místy už dosahuje ve světové ekonomice převahy. Ono je to vlastně naopak. Utržení od dolaru postupně narůstá a korunu tomu nasadilo utržení od covidu. Obrat dolaru, který je (díky FEDu) hlavním nástrojem GP pro ovládání většiny, slábne a svět by se mohl vymknout kontrole.

Situace je pro GP podobná, jako když Muammar Kaddáfí chtěl vytvořit zlatý dinár, který by byl nezávislý na FEDu. Tenkrát jej GP nechal rozsápat zdrogovanými teroristy. S rublem a juanem, které rozhodně nejsou pod kontrolou FEDu, je nyní pro GP situace daleko horší. Plyne z toho jediné. Nějak GP zařídí, aby tomuto vývoji zabránil. Neumí to jinak, než válkou. To je jasné. Ale jak to zařídit, aby válka vznikla? Jednoduše. Budeme teď všichni bojovat proti tomu „největšímu zlu“. Proti bolševismu. Tak jsem se dostal k pointě dnešního světa. A hle – už tady máme jasné vysvětlení, proč prezident Putin musel pronést kontroverzní tvrzení a tím odstavit bolševismus dočasně na vedlejší kolej. Ti chytřejší to pochopí. Nemusíme toto slovo provolávat, ale neměli bychom na ně nikdy zapomenout.

1.8. Závěrem.

Než dojdu k závěru, musím ještě uvést, že mnou vyznávaný bolševismus (na rozdíl od husitství a komuny) byl původně také dílo GP, jenže se vymknul kontrole. Ono se víc věcí i lidí vymklo kontrole (Lincoln, Kennedy atd.). Tomu, nebo spíše těm, koho nazýváme GP, se zatím vždy podařilo udržet kontrolu nad většinou a to pomocí zlata či peněz FEDu a jimi řízeného násilí. Tolik minulost.

Teď pohled do budoucnosti na základě uvedených zkušeností z minulosti: Válka bude. Je to otázka dní, nebo možná tak roku. Pro jistotu připomínám, že GP má jen jeden cíl. Je to udržení kontroly nad penězi. Je mu úplně jedno, jak to bude s Ukrajinou a s čímkoli jiným. Bolševismus je jen jedna z možných záminek. (Kdyby bolševici přijali dolar, byli by naopak vynášeni do nebes.)

Naděje, že to GP tentokrát nezvládne a že se konečně zbavíme otroctví, lži a bezpráví a naopak dojdeme ke svobodě, pravdě a porozumění, je veliká. Je asi největší, jaká kdy v historii byla. Proč si to myslím? Je to už nejméně čtvrtý pokus o zbavení se otroctví v nám známé historii. Na rozdíl od minulosti, dnes existuje významná okolnost – otroci mají (máme) přístup k informacím. To dříve nebylo. Navíc, my si okamžitě můžeme udělat svoje peníze. Fungují úplně stejně, jako dolary.

Stačilo by přestat používat peníze FEDu a měli bychom rázem vyhráno bez jediné kapky krve. Jenže většina lidí tohle prostě nepochopí. Takže jsem zvědav, jak to dopadne. Vojáky v této válce jsme všichni včetně důchodců. Ti jsou dokonce tentokrát nejlépe vyzbrojeni a vycvičeni. Našimi zbraněmi jsou totiž především vzdělání, znalosti, myšlení a životní zkušenosti. Mladí (v oblasti znalostí a vzdělání) mají vzhledem k nižšímu věku určitý hendikep. Budiž jim posilou intuice a touha po poznání. A všichni si pomáhejme navzájem. Jsme na jedné Zemi. Těm, kteří jsou na opačném břehu přeju, aby včas pochopili, kde je ta správná strana.

Každý by si měl hned ujasnit, na kterou stranu se v této válce přidá. Později už nebude čas. Horká část války klepe na dveře, jestli už nezačala. Dá se z ní utéct? Ano. Ale v tom případě je nutné opustit Zemi. Taky je možné opustit čas, tedy zemřít. A neúčast tentokrát neexistuje.

Tak nezapomeňte co je víc, zda svoboda, pravda a porozumění na jedné straně, nebo otroctví, lež a nepochopení na straně druhé, až budete házet lístek do volební urny (v lepším případě), nebo rukovat na frontu (v horším případě).

Autor: Ing. Boris Orava, 8. 4. 2021

 

P.S.: Dvojka přijde v pravý čas.
(„2. GP má v rukávu dobu ledovou.“ – obsahuje slíbenou teorii KKJ)

 
 

Zdroj:Válka, zlato a bolševismus – zde

 


 
 

Autor příspěvku: ans

3.3 3 hlasů
Ohodnoťte článek
2 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Ján Ďuriček
Ján Ďuriček
11. 4. 2021 9:32

Výborný článok pre pochopenie situácie, len je potrebné k tomu aj niečo vedieť z histórie (súvislosti).
Pochybujem, že dnešný mladý človek toto pochopí.