Je absolutně nezbytné uchovat Českou republiku vcelku!

Vznik a existence samostatného Československa provázelo neskutečně mnoho potíží a konfliktů. Pokud chceme porozumět dnešní politické situaci a jejím skrytým tajemstvím a nebezpečím musíme se zadívat do historie a časů vzniku Československa a na průběh vývoje tzv. I republiky. Jedním takovým historickým mezníkem je boj za udržení státních hranic na území Slezska. V dnešní době jsme […]

Jak dlouho budeme tolerovat ohýbání historie?!

Jak ještě dlouho bude parta na Ministerstvu zahraničí ČR provádět zahraniční politiku, která je proti našim zájmům. V Evropě, v blízkosti našich hranic, začíná politika pořádně hnědnout a ministerstvo zahraničí dělá jakoby nic. Není to prý naše věc. Přečtěte si více o oJak dlouho budeme tolerovat ohýbání historie?!

Demokratické země by měly od Globálního paktu OSN odstoupit

Globální pakt OSN stanovuje, že “sdělovací prostředky, které systematicky propagují nesnášenlivost, xenofobii, rasismus a jiné formy diskriminace vůči migrantům” by neměly být “financovány z veřejných zdrojů nebo dostávat materiální podporu”. Přečtěte si více o oDemokratické země by měly od Globálního paktu OSN odstoupit